امروز : 1396/10/27

ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانروش برگزاریتعداد فراگیرانواحد مجریمحل اجراساعات برگزاری
129979آمادگي جسماني121396/10/231396/11/11حضوري40معاونت دانشجوئي وفرهنگيسالن ورزشي بيمارستان امام رضا(ع)ساعات برگزاری


ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانروش برگزاریتعداد فراگیرانواحد مجریمحل اجراساعات برگزاری
127664احياي قلبي-ريوي پايه41396/10/271396/10/27حضوري48مركز آموزشي درماني قائم (عج )اتاق1ساعات برگزاری
229073رهبري ومديريت اثر بخش در پرستاري(کنترل، نظارت وارزشيابي درمديريت پرستاري)61396/10/271396/10/27حضوري23بيمارستان 96تختخوابي حضرت ابوالفضل العباس (ع) كاشمرسالن کنفرانسساعات برگزاری
329171احتياطات استاندارد در بيماري هاي قابل انتقال در اورژانس ها61396/10/271396/10/27حضوري10بيمارستان امام خميني (ره)(50تختخوابي )-چارت قديمسالن اجتماعاتساعات برگزاری
429216انواع پانسمان و روش هاي انجام آن(مشترک کادر پرستاري)61396/10/271396/10/27حضوري34بيمارستان دكترعلي شريعتيبيمارستان دکتر علي شريعتيساعات برگزاری
529413شاخص هاي ملي ارتقاء کيفيت در پرستاري61396/10/271396/10/27حضوري9بيمارستان 104 تختخوابي شهيد مدرس كاشمربيمارستان مدرس کاشمر-سالن اجتماعاتساعات برگزاری
629432اصول کمک هاي اوليه در CPR پايه41396/10/271396/10/28حضوري24مركز آموزشي درماني قائم (عج )اتاق يک ساختمان آموزش امور اداري قديمساعات برگزاری
729528اصول ارتباطات حرفه اي و تکريم ارباب رجوع(ويژه کمک بهيار)41396/10/271396/10/27حضوري39بيمارستان امام رضا(ع)-چارت قديماتاق کنفرانس پرستاريساعات برگزاری
829560ترياژ در بيمارستان61396/10/271396/10/27حضوري20شبكه بهداشت ودرمان رشتخوارسالن اجتماعات شبکه رشتخوارساعات برگزاری
929603کنترل عفونت41396/10/241396/10/27حضوري40بيمارستان شهيد كاميابواحد آموزشساعات برگزاری
1029610کنترل عفونت41396/10/241396/10/27حضوري32بيمارستان شهيد كاميابواحد آموزشساعات برگزاری
1129649اصول صحيح انتقال بيمار-OJT61396/10/261396/10/28حضوري6شبكه بهداشت ودرمان درگزپايگاه 115ساعات برگزاری
1229667انواع ترياژ در اورژانس هاي بيمارستاني61396/10/271396/10/27حضوري12بيمارستان وليعصر بردسكن (50تختخوابي )سالن كنفرانسساعات برگزاری
1329829بسته خدمات مراقبت هاي ادغام يافته سلامت کودکان121396/10/261396/10/27حضوري27مركزبهداشت شهرستان سرخسسالن آموزش مرکز بهداشتساعات برگزاری
1429854نکات جديد درنظام مراقبت بيماري سرخک و سرخجه مادرزادي61396/10/271396/10/27حضوري30مركزبهداشت شماره دو شهرستان مشهدسالن اجتماعات مركز بهداشت شماره 2ساعات برگزاری
1529866اصول صحيح انتقال بيمار-OJT61396/10/271396/10/27حضوري1بيمارستان 96تختخوابي حضرت ابوالفضل العباس (ع) كاشمرسالن کنفرانسساعات برگزاری
1629871مديريت ايست قلبي و کاربرد دفيبريلاتور خارجي خودکار-OJT61396/10/271396/10/27حضوري1بيمارستان 96تختخوابي حضرت ابوالفضل العباس (ع) كاشمرسالن کنفرانسساعات برگزاری
1729942مديريت استرس و مهارت هاي حل مسئله61396/11/111396/11/11حضوري18شبكه بهداشت ودرمان خليل آبادسالن کنفرانس شبکهساعات برگزاری
1829965بارداريهاي پرخطر و بيماريهاي زمينه اي61396/10/271396/10/27حضوري40مركزبهداشت شماره سه شهرستان مشهدمرکز کوي اميرساعات برگزاری
1929975ارزيابي ايمني و خطر در بلايا در تسهيلات بهداشتي61396/10/271396/10/27حضوري40مركز بهداشت شماره پنج شهرستان مشهدسالن اجتماعات مشهد 5(كارمندان)ساعات برگزاری
2030008نکات جديد درنظام مراقبت بيماري سرخک و سرخجه مادرزادي61396/10/271396/10/27حضوري30مركزبهداشت شهرستان خوافسالن بعثت مركزبهداشتساعات برگزاری
2130067بسته خدمتي خدمات مراقبتهاي ادغام يافته سلامت کودکان121396/10/261396/10/27حضوري35مركزبهداشت شماره دو شهرستان مشهدسالن اجتماعات مركز بهداشت شماره 2ساعات برگزاری
2230098بسته خدمتي خدمات مراقبتهاي ادغام يافته سلامت کودکان121396/11/041396/11/05حضوري1مركزبهداشت شهرستان درگزسالن اجتماعات مرکز بهداشت درگزساعات برگزاری
2330179اخلاق حرفه اي و آداب معاشرت61396/10/251396/10/30حضوري19بيمارستان دكترشيخسالن آمفي تاترساعات برگزاری
2430180اخلاق حرفه اي و آداب معاشرت61396/10/251396/10/30حضوري33بيمارستان دكترشيخسالن آمفي تاترساعات برگزاری
2530210انواع تجهيزات اعمال جراحي عمومي و ارتوپدي کم تهاجمي61396/10/271396/11/05حضوري9بيمارستان شهيد كامياببيمارستان شهيد كاميابساعات برگزاری
2630234اصول طراحي بسيج هاي اطلاع رساني181396/10/261396/10/28حضوري50مركز بهداشت استانسالن اجتماعات هتل ثامنساعات برگزاری

« اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد »

ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهنوع دورهتاریخ شروعتاریخ پایانتعداد فراگیرانواحد مجری
129740توانمند سازي منابع انساني8تخصصي1396/10/251396/10/30274معاونت پشتيباني