امروز : 1395/11/05

ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانروش برگزاریتعداد فراگیرانواحد مجریمحل اجراساعات برگزاری
125080همايش خانواده سالم و موفق (آسيب هاي فضاي مجازي بر خانواده)41395/11/051395/11/05حضوري81شبكه بهداشت ودرمان چنارانسالن اجتماعاتساعات برگزاری


ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانروش برگزاریتعداد فراگیرانواحد مجریمحل اجراساعات برگزاری
121626تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري42مركزبهداشت شهرستان قوچانسالن اجتماعات شبکهساعات برگزاری
221727تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري89مركزبهداشت شهرستان قوچانسالن مركز شماره يكساعات برگزاری
322867تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري53شبكه بهداشت ودرمان باخرزباخرزساعات برگزاری
422892تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري67مركزبهداشت شهرستان سرخسمرکز آموزش بهورزي آزادگانساعات برگزاری
522900تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري48شبكه بهداشت ودرمان خليل آبادسالن کنفرانس شبکهساعات برگزاری
623116تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري14مركز بهداشت شماره 5 شهرستان مشهدكلاس آموزشي مركز بهداشتي درماني ملك آبادساعات برگزاری
723257تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري7شبكه بهداشت ودرمان طرقبه وشانديزسالن اجتماعات مرکز بهداشتي درماني طرقبهساعات برگزاری
823326تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري55شبكه بهداشت ودرمان رشتخوارسالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان رشتخوارساعات برگزاری
923390تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري87مركزبهداشت شهرستان خوافسالن بعثت مركزبهداشتساعات برگزاری
1023494تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري79مركزبهداشت شماره سه شهرستان مشهدمرکز کوي اميرساعات برگزاری
1123525تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري18مركزبهداشت شهرستان فريمانسالن اجتماعات مرکز بهداشتساعات برگزاری
1223530تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري86مركزبهداشت شهرستان چنارانسالن اجتماعات مرکز بهداشت چنارانساعات برگزاری
1323570تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري101مركزبهداشت شماره يك شهرستان مشهدسالن اجتماعاتساعات برگزاری
1423603تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري50مركزبهداشت شهرستان بردسكنسالن اجتماعات مرکز بهداشت بردسکنساعات برگزاری
1523787تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري27مركزبهداشت شهرستان كاشمرمرکز بهاشتي درماني ريوشساعات برگزاری
1624351بررسي و تفسير آزمايشات و دارودرماني در بيماران دياليزي (ويژه دياليز)61395/11/261395/11/26غير حضوري16بيمارستان منتصريهکلاس آموزشساعات برگزاری
1724792بهداشت و نظافت محيط181395/11/021395/11/09حضوري33بيمارستان 128 تختخوابي موسي بن جعفر(ع)قوچانسالن کنفرانس بيمارستان موسي بن جعفر (ع)ساعات برگزاری
1824794بهداشت و نظافت محيط181395/10/201395/11/07حضوري31مركزجامع روانپزشكي رازي (ابن سينا )آموزش پرستاري حجازيساعات برگزاری
1924914اورژانس هاي پزشکي مياني در قلب و عروق81395/11/051395/11/05غير حضوري14شبكه بهداشت ودرمان درگزبيمارستان امام خميني (ره)درگزساعات برگزاری
2024929پيشگيري و تشخيص زوردرس سرطانهاي شايع61395/11/051395/11/05حضوري10مركزبهداشت شهرستان تايبادسالن کنفرانس مرکز بهداشت تايبادساعات برگزاری
2124957کنترل عفونت41395/11/051395/11/05حضوري12بيمارستان 64 تختخوابي شهداي قوچانسالن كنفرانسساعات برگزاری
2225047انواع سقط و مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از آن (ويژه زنان و زايمان)41395/11/051395/11/05غير حضوري13بيمارستان 96تختخوابي حضرت ابوالفضل العباس (ع) كاشمرسالن کنفرانسساعات برگزاری
2325196شناسايي پيشگيري و درمان بيماريهاي آميزشي61395/11/051395/11/05حضوري14مركزبهداشت شهرستان كاشمرمركز آموزش بهورزيساعات برگزاری
2425242تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري36مركزبهداشت شهرستان تايبادسالن کنفرانس مرکز بهداشت تايبادساعات برگزاری
2525283تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري72مركزبهداشت شماره دو شهرستان مشهدسالن اجتماعات مركز بهداشت شماره 2ساعات برگزاری
2625322شير مادر181395/11/041395/11/09حضوري10بيمارستان 116 تختخوابي شهرستان خوافسالن کنفرانس بيمارستانساعات برگزاری
2725329سياست هاي جمعيتي ، توانمند سازي جوانان و ازدواج سالم61395/11/211395/11/21حضوري0شبكه بهداشت ودرمان كلاتاتاق آموزش مرکز بهداشتي درماني کلاتساعات برگزاری
2825344ادغام ايدز در نظام سلامت81395/11/051395/11/07حضوري79مركزبهداشت شماره سه شهرستان مشهدمرکز کوي اميرساعات برگزاری
2925388تضمين کيفيت در آزمايشگاه بيوشيمي41395/11/051395/11/05حضوري21معاونت آموزشيداشکده پزشکيساعات برگزاری
3025402ارگونومي و اصول مکانيک بدن درپرسنل و بيمار(ويژه کمک بهيار)41395/11/051395/11/05غير حضوري114بيمارستان امام رضا(ع)-چارت قديمتالار شهيد هاشمي نژادساعات برگزاری
3125406بهداشت و نظافت محيط181395/10/221395/11/07حضوري15بيمارستان دكترشيخسالن آمفي تئاترساعات برگزاری
3225408بهداشت و نظافت محيط181395/10/221395/11/07حضوري16بيمارستان دكترشيخسالن آمفي تئاترساعات برگزاری
3325420تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري73مركزبهداشت شهرستان درگزسالن اجتماعات مرکز بهداشت درگزساعات برگزاری
3425429کنترل عفونت41395/11/041395/11/05حضوري35مركز آموزشي درماني قائم (عج )اتاق يک ساختمان آموزش امور اداري قديمساعات برگزاری
3525484بهداشت و نظافت محيط181395/11/051395/11/11حضوري32شبكه بهداشت درمان بردسكنسالن كنفرانس بيماستان وليعصرساعات برگزاری
3625515حمايت هاي روان شناختي در بيمار و خانواده (ويژه دياليزو ICU)41395/11/051395/11/05غير حضوري18بيمارستان سوانح طالقانيبيمارستان سوانح طالقانيساعات برگزاری
3725606بهداشت و نظافت محيط181395/11/051395/11/07حضوري41بيمارستان اميداميدساعات برگزاری
3825630تازه هاي خدمات سلامت و بيماري هاي آن – بهار9561395/11/051395/11/05غير حضوري39شبكه بهداشت ودرمان كلاتاتاق آموزش مرکز بهداشتي درماني کلاتساعات برگزاری
3925645تغذيه با شيرمادر درمادران شاغل و مشکلات احتمالي شيردهي61395/11/051395/11/05حضوري15مركز بهداشت ثامن شهرستان مشهدسالن اجتماعات مرکز بهداشت ثامنساعات برگزاری

« اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد »

ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهنوع دورهتاریخ شروعتاریخ پایانتعداد فراگیرانواحد مجری
125170هوش هيجاني10تخصصي1395/10/301395/11/05241معاونت پشتيباني
225623اهميت مراقبت هاي مادران ويژه پزشکان6تخصصي1395/11/051395/11/0984مركزبهداشت استان
325666نظام مراقبهاي بيماريهاي واگير-بيماريهاي مشمول گزارش دهي غير فوري8تخصصي1395/11/051395/11/0946مركزبهداشت استان
425667اپيدميولوژي بيماريهاي غير واگير8تخصصي1395/11/051395/11/09136مركزبهداشت استان
525540نحوه ثبت مستندات درپرونده ،گزارش شفاهي و ملاحظات قانوني آنها(مشترک کادر پرستاري)6تخصصي1395/11/031395/11/10517معاونت درمان
625035راههاي پيشگيري وکنترل بيماريهاي قلبي عروقي(1)6عمومي1395/11/021395/11/071724معاونت پشتيباني