1398/09/01     
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
   درخواست ثبت دوره های آموزشی  : 
کاربران گرامي مجاز به ثبت دوره هاي آموزشي ذيل مي باشند:
1- گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي برگزار شده مرتبط با شغل مور تصدي ، برگزار شده توسط مؤسسات خارج از دانشگاه که داري مجوز از کميته راهبري آموزش و توانمند سازي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي، کميته آموزش، دانشگاههاي علوم پزشکي هستند.
* کاربران محترم توجه داشته باشند صرفآ مي توانند نسبت به ثبت دوره هايي که عناوين و ساعات آن مطابق با بانک دوره هاي آموزشي سامانه مي باشد ، اقدام نمايندو در صورت عدم تطابق از طريق تماس با ما درخواست اضافه شدن عنوان دوره موردنظر را در بانک دوره ها داشته باشند.
* الصاق تصوير گواهينامه هاي آموزشي حداکثر با حجم  300KB الزامي مي باشد.
* قابل ذکر است که ثبت دوره هاي آموزشي به منزله درج در شناسنامه آموزشي نيست و پس از تاييد رابط مربوطه و تاييد معاونت توسعه و منابع انساني در شناسنامه آموزشي درج خواهد شد.
شماره ملی :    
شماره شناسنامه :  
متن تصویر
Show another code
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد .